• #1
  • #2
2 0 0%

Vì đã già yếu mà cưới cô vợ trẻ hơn mình nhiêu nên anh chồng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tình dục cho cô vợ đang tuổi thèm địt của mình. Anh chồng tâm lí đã nhờ cậu nhân viên trẻ tuổi giúp mình để giữ tình cảm trong gia đình mình