• #1
  • #2
4 0 0%

Em nhân viên với chiêu kéo khách hàng kì lạ. Để giúp quán của mình có đông khác để nhận được nhiều tiền típ Ryo Makoto đã không ngần ngại dùng nhiều chiêu trò câu kéo khách hàng, thậm chí cô còn làm cho khách hàng sung sướng bằng khả năng tình dục tuyệt đỉnh của mình, khách hàng chắc chắn sẽ quay lại nếu đã được cô làm cho sung sướng.